Etter å ha redesignet finneseksjonen, ble den testmontert lørdag 07.02. Seksjonen består av 4 stk. finner og 4 stk. mellomlegg, som skal klinkes sammen rundt motorseksjon. For testmonteringen er det brukt 5 mm. skruer. I tillegg til lakkering, gjenstår det noe tilpassing for å gjør den mer aerodynamisk.

Finneseksjon1

Slik ser den endelige finneseksjon ut med en vekt på 1,6 kg. Finnene har en “cropped delta” profil som er mye brukt innen små sonderaketter. Størrelsen på finnene er beregnet i simuleringsprogrammet Aerolab. Utformingen av finnene påvirker punktet kalt “center of pressure” forkortet “cp” og er viktig å ha kontroll på for å sikre en stabil bane under oppskytning.

Finneseksjon2

Her er seksjonen montert på motor og det var en tilnærmet perfekt passform. Mellomleggene er produsert ca. 1 mm. for korte og blir deretter strekt rundt motor når skruene strammes opp.